Szanowni Uczestnicy Konferencji „Ku przyszłości z Janem Pawłem II”, Z radością informujemy, że konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu You Tube z bezpłatnym dostępem online, jednocześnie w trzech językach - polskim, angielskim i włoskim. Oto trzy linki językowe na każdy dzień.


Cel

Idea Sympozjum z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II zrodziła się wraz z przekonaniem, że jego myśli i życie są obecnie i w przyszłości nadal będą prorocze i inspirujące. Dla jej pomysłodawców jest oczywiste, że spuścizna i czyny polskiego świętego są nie tylko tym, co przeminęło, ale także światłem dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

W obecnej sytuacji pandemicznej powszechne stało się organizowanie tego typu wydarzeń w formie webinarów.  Dzięki temu uczestnicy z całego świata mają możliwość spotkania  z największymi światowymi ekspertami w dziedzinie filozofii i teologii, którzy studiowali osobę i myśl Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Jest dla nas oczywiste, jak ważna jest myśl Jana Pawła II i że jest ona zawsze aktualna, nawet jeśli niektóre jej aspekty są odkrywane dopiero teraz. To znak jego proroczego wymiaru. Jesteśmy świadomi, jak istotne jest postrzeganie Kościoła w Jego ciągłości i dlatego uważamy, że najlepszym sposobem podkreślenia tego jest pogłębienie znaczenia idei Jego świętych. Geniusz św. Jana Pawła II można dostrzec w całej jego myśli, ale także w jego działaniu jako Pasterza Kościoła i przywódcy w bardzo szczególnym czasie w historii świata. Z tego powodu pragniemy dzielić się tym ze wszystkimi ludźmi i rozpowszechniać jego nauczanie na całym świecie.

W dobie kryzysu koronawirusa szczególnie istotne staje się filozoficzne spojrzenie na osobę ludzką, zgłębienie problematyki rodziny i społeczeństwa oraz pogłębiona refleksja nad życiem wiary. Jednakże każdy kryzys to także czas oceny naszej sytuacji i wyzwanie, jakim jest udzielanie nowych odpowiedzi i stawianie w życiu nowych akcentów. Z pewnością teraz jest to również doskonała okazja, by szerokiej publiczności zaprezentować myśl Jana Pawła II, która – miejmy nadzieję –  da kolejne światło entuzjazmu i zapoczątkuje nowe inicjatywy dzięki obecnym technologiom.


Adresaci

Sympozjum adresowane jest do wszystkich zainteresowanych opisaną powyżej tematyką, począwszy od ludzi nauki, po miłośników osobowości Jana Pawła II. Organizatorzy wierzą, że im więcej osób weźmie udział w tym spotkaniu, tym lepiej będzie można je rozpowszechniać; jesteśmy przekonani, że jest to również okazja do chwalenia Pana i budowania mostów w obecnym, trudnym dla Kościoła czasie. Dlatego też zdecydowano, aby Sympozjum było otwarte dla wszystkich, którzy chcą w nim uczestniczyć – bez opłaty wpisowej – nawet jeśli uczestnicy będą proszeni o rejestrację, by ułatwić podsumowanie wpływu i zainteresowania tym projektem.

Zapisy

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tej Konferencji, w celu otrzymania dalszych informacji, prosimy zarejestrować się obok.

Rejestracja i uczestnictwo w Konferencji są bezpłatne, ale jeśli chcesz uczestniczyć w kosztach organizacji (tłumaczenia i transmisja), proszę przelej ofiarę na poniższe konto:
Bank Pekao SA
Nr konta bankowego : 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840
Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
W tytule przelewu prosimy wpisać: słowo Konferencja JPII

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Internecie dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informujemy że administratorem tych danych jest Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://diecezja.pl/rodo/

  •  

Struktura Sympozjum

Proponujemy Państwu trzydniową konferencję, w trakcie której każdego dnia odbędą się po trzy godziny spotkań. Sympozjum ma charakter online i jest międzynarodowe, a konferencje wygłoszą prelegenci z różnych kontynentów. Każda sesja będzie miała cztery wystąpienia. Pierwszy dzień poświęcony będzie antropologii, drugi rodzinie i społeczeństwu, trzeci natomiast życiu Kościoła i wiary.

Po wprowadzeniu do każdej sesji, którego dokonają różne osoby silnie związane z postacią Jana Pawła II, odbędą się dwie prezentacje. Następnie wygłoszone zostanie świadectwo kogoś, kto doświadczył osobistego spotkania ze świętym i był pod wpływem jego nauczania. Później będą miały miejsce dwie kolejne prezentacje, a na koniec odbędzie się debata i każdy z uczestników będzie miał możliwość  zadawania pytań. W celu usprawnienia organizacji tych sesji, każda z nich będzie prowadzona przez innego moderatora.

Przygotowania

Pomysł zorganizowania sympozjum zrodził się w grupie osób z Waszyngtonu, Lizbony, Rzymu, Madrytu, Krakowa, Warszawy i St. Gallen, a przygotowania rozpoczęły się w marcu 2020 roku. Głównym celem organizatorów jest podzielenie się swoim doświadczeniem w odkrywaniu skarbów tego świętego
i zaoferowanie innym możliwości dotarcia do ich wiedzy i duchowego doświadczenia. W tym też celu, w trakcie  każdej sesji, poza ekspertami, głos zabierze gość specjalny, który dzielił część swojego życia ze św. Janem Pawłem II i
 złoży osobiste świadectwo.

Podczas kilku spotkań online komitet przygotowawczy był w stanie określić pożądane cele i stworzyć projekt programu. Przewodniczenie i wsparcie ze strony Arcybiskupa Metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego i niektórych ekspertów rozbudzało nasz entuzjazm.


Komitet OrganizacyjnyJ.E. Abp. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita krakowski

Michał Drożdż, Wydział Nauk Społecznych UPJP II

Michał Gierycz, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych UKSW

Livio Melina, Fondazione Veritas Amoris Project

Duszpasterstwo Rodzin Patriarchatu Lizbony

ks. Piotr Mazurkiewicz
ks. José Granados
ks. José Maria Cortes
ks. Pawel Gałuszka
ks. prał. Duarte da Cunha
Urszula Miernik
Barbara Kupiec
Miejscem realizacji i koordynacji konferencji jest Pałac Biskupi w Krakowie